مطالب داغ
صفحه اصلی » متفرقه » تاریخچه کامپیوتر 3
لب تاپ

تاریخچه کامپیوتر 3

در اواخر دهة 1950 ، كامپيوتر هايي ساخته شد كه داراي ترانزيستور و مدارهاي مجزا از هم بودند . ترانزيستورها و مدارهاي مجزا ، قسمتهاي ريز الكترونيكي هستند . ترانزيستورها و مدارهاي مجزا ، اين توانايي را به كامپيوتر مي دادند تا سريعتر از پيش كار كند . بعضي از كامپيوتر هاي مدرن مي توانند محاسباتي را در يك بيليونيم ثانيه انجام دهند . يك بيليونيم ثانيه را يك « نانو سكنه » مي گويند . تعداد نانو سكنه ها در يك ثانيه ، مساوي است با تعداد ثانيه ها در سي سال . يك كامپيوتر مدرن مي تواند در عرض يك ساعت آنقدر محاسبة رياضي انجام دهد كه هزاران دانشمند قادر به انجام آن در تمام طول عمرشان نيستند .
كلمة « input » يا «وارده » كلمه اي است كه براي اطلاعاتي كه وارد كامپيوتر مي شود ، بكار مي برند . صدها نوع اطلاعات را مي توان وارد كامپيوتر كرد . جمعيت يك شهر يا تعداد ماشينهاي موجود در آن شهر ، مثالهايي از اين نوع اطلاعات هستند . اطلاعات ديگر عبارتند از : معادلات رياضي ، سيستمهاي حقوق ، و يا ارقام فروش يك شركت .
انواع مختلف سيستمهاي وارده « Input » وجود دارد . يكي از اينها ، سيستم وارده ي صفحه ي كليدها « Keyboard» است .
مسئوول صفحه ي كليد ها ، اطلاعات را روي يكي از اين صفحه ها ، كه مانند صفحه ي ماشين تحرير است تايپ مي كند . گاهي اوقات ، صفحه ي كليدها مستقيماً به كامپيوتر وصل است . گاهي نيز صفحه ي كليد ها باكامپيوتر خيلي فاصله دارد ؛ و اطلاعات به وسيله ي سيمهاي تلفني به كامپيوتر فرستاده مي شود .
كامپيوتر ، اطلاعاتي را كه دريافت كرده ، به يك رمز ( code) كامپيوتري مخصوص تبديل مي كند . كامپيوتر هاي مختلف ممكن است از رموز مختلفي استفاده كنند . كامپيوترها ممكن است اطلاعات را به وسيله ي يك سيستم فشار دكمه ( Button push) دريافت كنند . يا ممكن است اطلاعات را به وسيله ي كارتهاي سوراخ شده ( punched cards) دريافت كنند . گاه ، اطلاعات روي يك نوار كاغذي پانچ شده ( punched paper Tapes) ثبت مي شود . گاه نيز اطلاعات روي يك نوار مغناطيسي مخصوص ( agnetic Tapes) ثبت مي شود .اين نوار مغناطيسي ، مانند نواري است كه در دستگاههاي ضبط صوت از آنها استفاده مي شود .
كامپيوترهايي كه در بانكداري بكار برده مي شوند ، اطلاعات را توسط علائم مخصوص مغناطيسي ، بر روي چكها دريافت مي كنند . كامپيوتر هاي ديگر مي توانند اطلاعات را مستقيماً از نسخه ي تايپ شده يا دست نويس دريافت دارند . كارتهاي پانچ شده و نوارهاي مغناطيسي ، معمولاً براي استفاده در آينده ، بايگاني مي شوند . به هر حال اطلاعات بسياري در داخل كامپيوتر گذارده مي شود و در آنجا مي ماند . اين اطلاعات در « حافظه » ( Memory) دستگاه ، يا قسمت « ذخيره ي» ( Storage) آن نهاده مي شود .
اطلاعات همچنين ممكن است روي يك صفحه باريك مغناطيسي ضبط شود كه اين صفحه به كامپيوتر وصل مي گردد . اين اطلاعات مي توانند بارها و بارها مورد استفاده قرار گيرند . همچنين مي توان در آنها تجديد نظر كرد يا تعويضشان نمود . اما به كامپيوتر بايد دستوراتي داده شود كه با اطلاعات ذخيره شده چكار كند . دستورات داده شده به كامپيوتر را ، «برنامه» (program) مي نامند. برنامه به همان شكل اطلاعات وارد كامپيوتر مي شود . برنامه نيز ممكن است در كامپيوتر ذخيره شود . كامپيوتر ممكن است در پي دريافت دستوري تازه ، آن برنامه را به طور خود كار به ياد آورد . برنامه توسط شخصي به نام برنامه ريز ( Programmer) تهيه مي شود . برنامه ي او به كامپيوتر گوشزد مي كند كه چه مراحل را بايد طي كند . براي مثال به كامپيوتر مي گويد كه اطلاعات ذخيره شده را در كجا مي توان يافت . يا به كامپيوتر مي گويد كه با آن اطلاعات چكار كند . يا جواب را به چه شكل بدهد . و نيز به كامپيوتر مي گويد هر وقت در يك مسأله با چند امكان پاسخ گويي مواجه شد ؛ چه بايد بكند . پاسخي كه كامپيوتر بيرون مي دهد ، « بازده» ( output) ناميده مي شود . گاه پاسخ روي يك تكه كاغذ بيرون داده مي شود . گاه روي يك صفحه تلويزيون ( Viewing Screen) نشان داده مي شود . گاه نيز با يك سيستم صوتي جواب داده مي شود ؛ كه از قبل با صداي انسان ضبط شده است . بازده را همچنين مي توان روي كارتهاي پانچ شده ، نوار كاغذي ، و يا نوار مغناطيسي بيرون داد. اين نوع بازده اطلاعات را مي توان دوباره به عنوان وارده داخل كامپيوتر كرد ؛ تا مسائل ديگر يا پيچيده تر را حل كند .
از كامپيوتر ها براي هزاران كار ، در زمينه هاي مختلف حرفه اي ، علمي ، آموزشي و ارگانهاي دولتي استفاده مي شود . متخصص سيستمها يا تحليلگر روشها ( System Analyst) كسي است كه مسائل سازماني را كه مي خواهد از كامپيوتر استفاده كند ، بررسي مي نمايد . كامپيوتر ها به مديران كمك مي كنند تا در برنامه ريزيهاي آينده تصميم گيري نمايند . از كامپيوتر ها براي ننظيم و راه اندازي ماشينهاي توليدي استفاده مي شود . كامپيوترها براي تهيه ي وسايل مورد نياز نيز بكار مي روند .
چنين كامپيوتر هايي ، موارد بكارگيري ماده ي مشخصي را ثبت خواهند كرد . هر وقت آن ماده يا جنس كم شود ، كامپيوتر سفارش جديدي براي تهيه كننده ي آن مي فرستد . كامپيوتر همچنين اطلاعات مربوط به اين خريد را ثبت مي كند ؛ مخارج را در ليست قسمت حسابداري وارد مي نمايد ؛ و ترتيب پرداخت تهيه كننده را مي دهد .
حرفه هاي مختلف و متعددي از كامپيوتر سود جسته اند . براي مثال ، ماهانه ميليونها صورتحساب بيمه ، توسط كامپيوتر ها محاسبه ، نوشته ، ارسال و ضبط مي شود .
كامپيوترها در بانكها ، علم پزشكي ، ايستگاههاي پليس ، و برنامه هاي فضايي بكار برده مي شوند . كامپيوتر ها همچنين در حمل و نقل هوايي و نگاهداري جا نيز بكار برده مي شوند . در بسياري از كشورهاي دنيا ، خريد بليط هواپيما و قطار و نگاهداري جا ، توسط كامپيوتر انجام مي گيرد .
بعضي مردم از كامپيوتر ها مي ترسند . ترسشان به اين خاطر است كه فكر مي كنند روزي كامپيوترها به انسان فرمان خواهند داد كه چه بكنند . ولي انسان توان انديشيدن دارد . آيا كامپيوترها مي توانند بينديشند ؟ پاسخ اين سئوال منفي است .
درست است كه كامپيوترها مي توانند بعضي از كارها را سريعتر از انسان انجام دهند ؛ ولي انديشيدن ، با حل مسايل فرق دارد و نياز به تجربه ، حافظه و تخيل دارد . دانشمندي بزرگ گفته است كه بوجود آمدن كامپيوتر ، سومين رويداد مهم در تاريخ بشر است . نخستين رويداد كشاورزي بود . هنگامي كه انسان كشاورزي را آموخت سرگدانيش به پايان رسيد . او ، شكار حيوانات ، براي تهيه ي خوراك ، را رها كرد ، زندگي متمركز را آغاز نمود و در يك جا اسكان يافت .
دومين رويداد بزرگ ، انقلاب صنعتي بود . فرآورده هاي جديد ، سريعتر و ارزانتر ساخته شدند و مردم صاحب چيزهاي بيشتري شدند .
سومين رويداد بزرگ بوجود آمدن كامپيوتر بود ، كه هنوز براي انسان پديده اي تازه است . انسان روزبه روز ، موارد استفاده هاي بيشتري براي انواع كامپيوتر ها پيدا ميكند.
نسل هاي كامپيوتر
واژة‌ نسل براي تقسيم بندي مراحل پيشرفت و تكامل كامپيوتر ها به كار مي‌رود هر از گاهي تحولات مهمي در زمينة سخت افزار و نرم افزار كامپيوتر ها پديد آمده است كه دامنة‌ اين تغييرات به حدي بوده است كه اصطلاحاً‌ گفته مي‌شود نسل جديدي از كامپيوترها به وجود آمده است.

درباره مهندس رضا نقاش زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت عمده تماس با 06132223952