مطالب داغ
صفحه اصلی » متفرقه » تاریخچه کامپیوتر 2

تاریخچه کامپیوتر 2

سادگي كار با ميكرو كامپيوترها و عدم نياز به تحرك زياد براي كار با آن بويژه براي افرادي از قبيل اپراتورها كه ساعات زيادي از روز را پشت ميز ميكرو كامپيوتر سپري مي‌كنند موجب بروز ناراحتيهاي عضلاني و استخواني در طول چند سا ل اخير براي چنين افرادي شد ه است. به منظور پيشگيري از اين گونه ناراحتيها ورزشهاي خاص سر و گردن و اعضاي ديگر بدن از سوي پزشكان به طور روزانه توصيه شده است به علاوه نحوه صحيح استقرار در پشت ميز ميكرو كامپيوتر موجب كاهش اينگونه ناراحتيها مي‌گردد. ارگونوميك دانش چگونگي استفادة صحيح از ابزار و تجهيزات در محيط كار مي‌باشد و عواملي را شرح مي‌دهد كه موجب حركات و كار اعضاي بدن به طريقي است كه منجر به حفظ سلامتي انسان مي‌شود به اين علم ظرف چند سال اخير در محيط كار كامپيوتري توجه خاص شده است و تجهيزات جديد ارگونوميك روانة‌ بازار شده‌اند نمونه‌اي از اين تجهيزات صفحه كليد ارگونوميك است. از سوي ديگر صفحه نمايش كامپيوتر از خود امواج الكترومغناطيسي منتشر مي‌كند كه مي‌تواند براي سلامتي بدن مضر باشد براي جلوگيري از اينگونه آسيبها تمامي نمايشگرهايي كه اخيراً‌ توليد مي‌شوند از استاندارهاي خاصي در ساخت بهره مي‌گيرند كه اين امواج مضر مقابل صفحه نمايش را به پايين ترين حد ممكن رسانده‌اند. استفاده از فيلترهاي خاص مقابل صفحه نمايش نيز از شدت اين امواج مي‌كاهد.
صفحه نمايش بايد در جهت مخالف منابع روشنايي كه باعث انتعكاس نور مي‌شود قرار گيرد (مگر اينكه داراي خصوصيت ضد انعكاسي نور باشد كه نور محيطي كمتري را انعكاس مي‌دهد) بايد دائماً‌ تميز شود و از نگاه كردن طولاني به صحه نمايش احتراز شود و لازم است در فواصل كار به چشمها استراحت كوتاه داد.
بعلاوه سيستمهاي حامل جريانهاي الكتريك از خود دودهاي شيميايي متصاعد مي‌كنند استفاده از كابلهاي داراي عايق و جليقة‌مناسب موجب كاهش ميزان دودهاي مضر مي‌گردد از سوي ديگر كابل كشي مناسب در فضاي سقفهاي كاذب و خروج مناسب هواي داخل اين سقفهاي كاذب به خارج از محيط كار سلامت بيشتر محيط كار را فراهم مي‌آورد.
استفاده از گياهان طرز مناسب قرار دادن تجهيزات در محيط كار و وجود محلهاي مناسب براي قرار دادن ديسكها و اوراق چاپي از عوامل مهم ديگر در ايجاد محيط مناسب كاري محسوب مي‌شوند.
بديهي است محيط مناسب كاري و حفظ سلامت اپراتور موجب افزايش بهره وري او خواهد شد.
بخش ا
تاريخچه كامپيوتر
هزاران سال پيش ، انسان با انگشتانش مي شمرد .
او براي شمارش گاو و گوسفند و مرغ و خروس ، و نيز براي شمردن مردمي كه در ده او زندگي مي كردند ، از انگشتانش استفاده مي كرد .
اما وقتي كسي مي خواست چيزهايي را بشمارد كه از ده تا بيشتر بود شمارش با انگشتان كاري دشوار مي شد . او ناگزير بود راههاي تازه اي براي شمردن پيدا كند . يكي از اين راهها اين بود كه براي هر چيز شمرده شده ، علامتي روي ديوار يا چوب بگذارد . براي علامت گذاشتن روي چوب از سنگي نوك تيز با چاقو استفاده مي شد . براي علامت گذاشتن روي ديوار ، تكه چوبي سوخته بكار برده مي شد . اين روشهاي قديمي شمارش، چندان كارساز نبود . بايد راه بهتري براي شمردن پيدا مي شد . آنگاه انسان «ميز شن» را اختراع كرد .
«ميز شن» عبارت بود از سه شيار موازات و گود ، كه به طور عمومي بر شن رسم ميشد.
هرگاه چيزي شمرده مي شد . سنگريزه اي در يكي از شيارها ، جاي داده مي شد . به مرور ، «ميز شن» نيزكفايت خود را براي شمردن همة مقادير و چيزهاي انسان از دست داد ، بنابراين او چرتكه را ساخت . چرتكه ، اندكي به «ميز شن» شبيه است . با اين تفاوت كه در چرتكه به جاي شيار در شن از چند ميله كه در قابي چوبي قرار گرفته اند ، استفاده شده است ، و به جاي آماد شمارش ميزشني ، يعني سنگريزه ها ، در اين شمردن به كمك تعدادي مهره كه در ميله هايي باريك قرار گرفته اند ، انجام مي گيرد .
هر ميله در چرتكه ، نشانگر يك واحد اندازه گيري است .
تعداد ميله هاي چرتكه ، از تعداد شيارهاي « ميز شني» بيشتر است . از اين رو ، جمع و تفريق اعداد بزرگ روي چرتكه آسانتر است .
از چرتكه مي توان براي ضرب و تقسيم اعداد نيز استفاده كرد . به اين ترتيب بود كه چرتكه در دنياي قديم ، اهميت بسياري يافت ؛ و روز به روز مردم بيشتري آن را به كار گرفتند . به موازات آن ، انواع و اقسام چرتكه ساخته شد ؛ و هر بار شكل كاملتري به خود گرفت . مثلاً چرتكه ي ژاپني ، مقدار مهره هايش با چرتكة هندي فرق داشت . چرتكة ژاپني « سوزوبان» ناميده مي شود .
« سوزوبان» و انواع ديگرچرتكه ، هنور در بسياري از نقاط دنيا مورد استفاده است . با اين همه ، انسان به هنگام شمردن با چرتكه ، همچنان ناگزير است از نيروي انديشه و دستهايش استفاده كند .
انسان خواستار نظام شمارشي دقيقي بود كه كار با آن از چرتكه هم آسانتر باشد . در سال 1642 ميلادي ، «بلينر پاسكال» ، نوعي ماشين حساب دستي ساخت . نظام اين دستگاه جديد بر پاية كاربرد چرخ و دنده ها و اعداد بود . براي استفاده از آن ، تنها كاري كه بايد مي كرد ، اين بود كه دسته اي را بچرخاند ، تا عمل شمارش به طور خود كار انجام شود .
در حدود سي سال بعد از آن ، ماشيني ساخته شد كه اعداد را ضرب مي كرد . پس در حدود صدسال پيش ، يك نوع ماشين جمع كردن ساخته شد ؛ كه حاصل جمع را روي كاغذ مي نگاشت و تحويل مي داد .
دخل ماشين ، با دستگاه ثبت حساب و كتاب ، هم همان زمان ساخته شد . اين دخل با دست كار مي كرد . بعدها ، دخلهاي ماشيني پيچيده تر شدند ، و موتوري آنها را بكار مي‌اندخت . امروزه ، ميليونها دخل ماشيني ، در تمام دنيا ، براي ثبت فروشهاي روزانة كسبهاي مختلف ، بكار مي روند .
انواع گوناگون حسابگرهاي مكانيكي ، ماشينهاي جمع ، دخلهاي برقي ، ماشينهاي حساب ، و كيلومتر شمارهاي اتومبيل از جمله ماشينهاي خود كار حساب و كتابهاي انسان امروزند . با وجود اين ، هر چه زندگي جديد پيچيده تر مي شد ، نياز انسان به نوع ديگري از دستگاه محاسبه گر نيز افزايش مي يافت . او ماشيني لازم داشت كه محاسبات بسيار دشوار را بسادگي انجام دهد . او ماشيني لازم داشت كه اين محاسبات را خيلي سريع انجام دهد .
او همچنين ماشيني لازم داشت كه اطلاعات را ضبط كند ، و به خاطر بسپارد . انسان نيازمند ماشينهايي بود كه « حافظه» داشته باشند .
در حدود صد سال پيش ، نوع جديدي ماشين حساب ساخته شد . اين ماشين تازه ، پيشاهنگ كامپيوتر يا مغز الكترونيكي امروزي بود . آن را براي ثبت سرشماري سال 1890 ايالات متحد امريكا بكار بردند . «دستگاه كارت پانچ شده» سريعتر از افرادي كه با ماشين جمع و تفريق كار مي كنند ، عمل مي كرد .
كار و صنعت ، بهره برداري از ماشين كارت پانچ شده را آغاز كردند . بزودي ، ماشينهاي كارت پانچ شدة پيچيده تري توسعه پيدا كردند . اين ماشينها با موتورهاي برقي بكار مي افتادند . آنها داراي چرخ ، دنده و كليدهاي برقي بودند . همچنين قسمتهاي متحرك بسياري داشتند . اگر چه اين ماشينهاي الكترومكانيكي در انجام محاسبات سريع بودند ؛ اما سرعتشان آن طور كه بايد و شايد كافي نبود .
دانشمندان راه حلهاي سريعي براي مسائل دشوار و پيچيده ي رياضي خود مي خواستند. بنابراين ، انسان امروزي ، جستجوي راهي را آغاز كرد كه بتواند ماشينهاي محاسبة سريعتري بسازد . در اوايل سال 1940 كامپيوتر الكترونيكي ساخته شد . ساخت و عرضه ي اين دستگاه جديد ،آغاز رشته ي تازه اي از علم بود .
اين رشته ي تازه از علم « محاسبه ي الكترونيكي اطلاعات » يا « E . D . P » ناميده مي شود . « محاسبه الكترونيكي اطلاعات » روش بكارگيري دستگاههاي الكترونيكي است ؛ به نحوي كه اطلاعات تجزيه و تحليل شده مورد استفاده قرار گيرد . اولين كامپيوتر الكترونيكي بسيار بزرگ بود ؛ و بيش از سي تن وزن داشت . اين دستگاه ، نه چرخ دنده‌هاي پيچيده داشت و نه تقويت كننده هاي الكترونيكي . قسمتهاي متحرك آن الكترونهايي بودند كه بسرعت حركت مي كردند . بزودي كامپيوترهاي الكترونيكي بهتر و سريعتري ساخته شد .

درباره مهندس رضا نقاش زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

قیمت عمده تماس با 06132223952